تازه ترين اخبار
1401/2/28 چهارشنبه
نحوه برگزاري امتحانات پايان ترم در دروس عمومي غيرحضوري است.
امتحانات دروس عمومي در سامانه edu.pnu.ac.ir برگزار مي گردد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir