1400/2/6 دوشنبه
به نام خدا
قابل توجه كليه دانشجويان:
اطلاعيه ترم تابستان 1401
1- انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ 15/4/1401 لغایت 25/4/1401 از طریق سامانه جامع آموزشی گلستان و مطابق برنامه زمان‌بندی شده برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام می‌شود.
2- تقاضای مهمان دانشجویان دانشگاه از تاریخ 12/4/1401  تا 15/4/1401 امکانپذیر می‌باشد.
3- پذیرش و ثبت‌نام مهمان دانشجویان از سایر دانشگاه‌ها تا تاریخ 20/4/1401 در مراکز/ واحدهای مجری امکانپذیر است.
4- کلاس¬های آموزشی دروس نظری صرفاً به صورت الکترونیکی در سطح کشور/ منطقه /استان و در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه ارائه می‌گردد.
5- درس جزء سی قرآن کریم به صورت عادی و بدون استاد ارائه شود.
6- تمام دروس (بجز درس حفظ سی¬ام قرآن کریم) دارای نمره میان ترم بوده و تاریخ برگزاری کلاس‌ها از تاریخ 24/4/1401 لغایت 24/5/1401 خواهد بود. موعد ثبت نمرات میان ترم تا تاریخ 1/6/1401 خواهد بود.
7- دروس قابل ارائه در دوره تابستانی به شرح زیر است:
1-7- دروس کاملاً نظری و دارای منبع درسی نیمسال 6 و بالاتر مقطع کارشناسی پیوسته
تبصره 1: دروس تربیت بدنی، ورزش 1 و تربیت بدنی ویژه و ورزش ویژه برای دانشجویان دارای شرایط خاص مطابق مقررات برای مقطع کارشناسی نیز علاوه بر دروس بند 8-1 قابل ارائه هستند.
تبصره 2: دروس کارآموزی، کارورزی و پروژه مقطع کارشناسی نیز علاوه بر دروس بند 8-1 قابل ارائه هستند.
2-7- درس حفظ جزء سی ام قرآن کریم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
3-7- کلیه دروس عمومی مقطع کارشناسی و صرفا 4 عنوان درس معارفی مقطع کارشناسی مطابق با ضوابط گروه معارف اسلامی (دروس قابل ارائه معارفی با رعایت کد دروس مربوطه عبارتند از:
        فرهنگ و تمدن اسلام و ايران با کد علوم انسانی 1229128 و کد پایه  1229127
         انديشه اسلامي2         با کد علوم انسانی 1233031 و کد پایه  1233026
        انقلاب اسلامي ايران     با کد علوم انسانی 1220434 و کد پایه  1220424
        دانش خانواده و جمعيت     با کد علوم انسانی 1233043 و کد پایه  1233044
4-7- دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد صرفاً از سرفصل دروس کاملا نظری و دارای منبع درسی مقطع کارشناسی (دروس جبرانی صرفاً شامل دروسی است که در جدول دروس جبرانی در انتهای برنامه ارائه دروس (ترمی) در هر رشته اعلام شده است).
5-7- دروس جایگزین پایان‌نامه، ویژه دانشجویان آموزش محور مقطع کارشناسی ارشد
6-7- تمدید پایان نامه (پایان‌نامه ادامه‌دار)
7-7- انتخاب دروس ارائه شده با کد مشترک و دارای تاریخ امتحان، برای رشته‌هایی که این دروس در نیمسال‌های پایین‌تر آنها قرار دارد بلامانع است.
8- دانشجویانی که واجد شرایط معرفی به استاد می‌باشند (به استثناء دروس عملی) می‌توانند دروس مورد نظر را از طریق پیشخوان سامانه جامع گلستان در کلیه مراکز/ واحدها (در قالب تاریخ‌های اعلام شده در تقویم آموزشی) درخواست نمایند.
9- سقف تعداد واحد قابل انتخاب برای هر دانشجو 9 واحد (با رعایت حداکثر یک عنوان دروس معارف اسلامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی) است.
10-انتخاب واحد در دوره تابستان برای دانشجویان اجباری نیست.
11-دانشجویان مقطع کارشناسی که با حداکثر 9 واحد درسی (با رعایت مقررات اخذ فقط یک درس معارف) دانش‌آموخته می‌شوند، در صورت عدم ارائه دروس در دانشگاه می‌توانند دروس مورد نظر را در سایر دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت مهمان اخذ و بگذرانند. لازم است مرکز/ واحد ذیربط قبل از موافقت، نسبت به بررسی سرفصل دروس و اطمینان از واحد‌های باقی مانده دقت لازم را به عمل آورند.
12-رعایت پیش نیاز دروس الزامی است.
13-حذف و اضافه دروس در دوره تابستان امکانپذیر نیست.
14-برگزاری امتحانات به صورت متمرکز از تاریخ 26/5/1401 لغایت 01/6/1401 طبق تقویم امتحانات و به صورت حضوری برگزار می‌شود.
15-امکان تغییر محل آزمون برای هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دوره تابستان طبق تاریخ های ذیل میسر مي باشد.
تاریخ 10/05/1401 تا 15/05/1401 جهت درخواست تغییر محل آزمون توسط دانشجویان
16- دروس تئوری ترم‌های ۶و ۷و ۸ رشته‌های کارشناسی و دروس جبرانی رشته‌های کارشناسی ارشد دارای تاریخ امتحان، با رایزنی‌های انجام شده، توسط استان اصفهان ارائه شده است و كلاسها در سامانه اصفهان به آدرس  http://lms.isfahan.pnu.ac.ir برگزار مي گردد.
17-دروس تربیت بدنی، ورزش ۱ و دروس عملی قابل ارائه طبق دستورالعمل  دروس تابستان، توسط مراکز و واحدها ارائه و برنامه ریزی مي گردد.
18-دروس تئوری دارای تاریخ امتحان مقطع کارشناسی، که توسط استان اصفهان ارائه نشده، مراکز بر حسب نیاز دانشجویان خود (فارغ التحصیلی) به صورت استانی با محوریت مرکز یزد، توسط مراکز مجری ترم قبل و مدیران محترم گروه، ارائه مي شود.