تازه ترين اخبار
1400/9/22 دوشنبهاقدام سريع دانشجويان و اساتيد در جهت تكميل پرسشنامه
تكميل پرسشنامه در خصوص آموزش غيرحضوري در دوران پسا كرونا
تهيه شده توسط مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

.

با سلام؛
احتراماً، براساس نامه مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف به منظور احصای تجربه ها و بهره برداری از آن در سیاستگذاری و برنامه ریزی های آموزش عالی برای دوران پساکرونا در زمینه آموزش غیرحضوری بر بستر شبکه های الکترونیکی، پرسش نامه های جدیدی به شرح ذیل تهیه شده است. این پرسشنامه ها عبارتند از:
1-    پرسشنامه ویژه دانشجویان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی زير قرار گرفته است.
https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095  
2-    پرسشنامه ویژه استادان روی وبگاه وزارت عتف و در صفحه به نشانی زير قرار گرفته است.
https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2096 .
ضروری است کلیه دانشجویان و اساتید  جهت تکمیل پرسشنامه مربوطه تا تاریخ 27/09/1400 اقدامات لازم را انجام دهند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر