اطلاعيه هاي آموزشي
1399/12/29 جمعه
اخذ تاييديه هاي مدارك دانشگاهي به صورت غيرحضوري

.

ز این تاریخ به بعد تاییدیه تحصیلی مدارک دانشگاهی دانشجویان کلیه مقاطع بدین صورت اخذ می شود:
مراحل انجام کار به شرح زیر است:
1-    شماره تلفن همراه دانشجو باید در سامانه مخابرات (اپراتور مربوطه) به نام دانشجو ثبت شده باشد.
2-    دانشجو با مراجعه به سایت http://estelam.msrt.ir و تکمیل اطلاعات مربوطه نسبت به دریافت کد پیگیری اقدام می‌نماید. (کد پیگیری از طریق پیامک ارسال می‌شود)
3-    کدپیگیری در پردازش 20270 توسط دانشجو ثبت می‌شود.
4-    اطلاعات تاییدیه تحصیلی به صورت برخط در پردازش20270 و  پردازش 20640 در سیستم گلستان قابل رویت و استناد می‌باشد.
5-    در مواردی که اطلاعات تاییدیه تحصیلی در پردازش 20640 درج نشده باشد از طریق مکاتبه با دانشگاه صادر کننده مدرک قابل اقدام است.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر